Контакт:

Помоћно особље

Образовање и искуство

Р.БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАДНО МЕСТО
1. Љиљана Влаовић Секретар
2. Живка Ђукелић Финансијско-административни радник
3. Николина Лазић Шеф рачуноводства
4. Радмила Дракулић
5. Гордана Јаковљевић Кувар – посластичар
6. Татјана Шпанић Сервирка
7. Бранка Мариновић Сервирка
8. Мирко Черевицки Домар
9. Владислав Ђуровка Домар
10. Слободанка Поповић Радник за одржавање хигијене – спремачица
11. Драгица Давидовић Радник за одржавање хигијене – спремачица
12. Марина Добријевић Радник за одржавање хигијене – спремачица
13. Маја Ландуп Радник за одржавање хигијене – спремачица
14. Ињац Миланка Радник за одржавање хигијене –спремачица

замена

15. Љубица Живковић Радник за одржавање хигијене – спремачица

 

16. Нена Кујунџић Радник за одржавање хигијене – спремачица
17. Верица Нешић Радник за одржавање хигијене – спремачица
18. Јосип Лазар Радник за одржавање хигијене
19. Марица Ковачевић Радник за одржавање хигијене – спремачица
20. Бранка Весковић Радник за одржавање хигијене – спремачица
21. Бисерка Петковић Радник за одржавање хигијене – спремачица
22. Анита Бајић Радник за одржавање хигијене – спремачица – замена
23. Рада Гузијан Радник за одржавање хигијене – спремачица – замена
24. Снежана Петровић Радник за одржавање хигијене – спремачица
25. Ивић Жељко Радник за одржавање хигијене – спремач