Kontakt:

Nastavničko veće

Obrazovanje i iskustvo

R.BR.STRUČNO VEĆE PRVOG RAZREDA
1.SLAVICA MEDIĆ
2.LJILJANA ANDREJIĆ
3.IVANA BULATOVIĆ
4.BRANKICA ČUBRILO
5.ANDRIJANA ROVČANIN DANILOVIĆ
6.SVETLANA NIKOLIĆ
STRUČNO VEĆE DRUGOG RAZREDA
7.NADA PRICA
8.VALERIJA POPOVIĆ
9.ALEKSANDRA GOLUBOVIĆ
10.SLAĐANA JANKOVIĆ
11.MARIJA PANKOVIĆ
12.AGNEŠ ČOLAK
STRUČNO VEĆE TREĆEG RAZREDA
13.ZORICA JOČIN
14.JELICA MUNIŽABA
15.MILANA PRODANOVIĆ
16.DRAGANA JANKOV ALARGIĆ
17.JELENA ANĐELIĆ/ANĐELKA KOLBAS
STRUČNO VEĆE ČETVRTOG RAZREDA
18.SNEŽANA TEŠIĆ
19.BRANKICA ŠIĐANSKI
20.MIRJANA ŠUPUT
21.SOFIJA BABIĆ
22.TAMARA KOZOMORA
23.IVANA ANDRIĆ
STRUČNO VEĆE SRPSKOG JEZIKA
24.SNEŽANA KECO
25.NADA JAĆIMOVIĆ
26.VERICA GAVRILOVIĆ
27.JELENA LAZAREVIĆ
STRUČNO VEĆE STRANIH JEZIKA
28.JELENA DIMOVSKI – engleski jezik
29.IVANKA LUTOVAC – engleski jezik
30.SNEŽANA KLJAKIĆ – engleski jezik
31.TIJANA NOVAKOVIĆ – engleski jezik
32.MILANA MIJATOV – engleski jezik
33.MARIJANA VASIĆ – nemački jezik
34.SLAĐANA ŠAGOVNOVIĆ – nemački jezik
35.JELENA PJEVAC/NIKOLA MILOVANOVIĆ – ruski jezik
STRUČNO VEĆE MATEMATIKE
36.JOVANKA SVRKOTA
37.IVANA NEDELJKOVIĆ/IVANA RADINKOVIĆ
38.GORANA ŠERBIĆ GLUŠAC
39.MAJA ILIĆ
STRUČNO VEĆE FIZIKE, HEMIJE, BIOLOGIJE
40.MARINA STOJANAC – biologija
41.VIOLETA BOLIĆ TRIVUNOVIĆ – biologija
42.DRAGOSLAVA PETLJANSKI–KOVAČEV – fizika
43.SLAĐANA ILIĆ PETROVIĆ – fizika
44.SONJA VELIMIROVIĆ – hemija
STRUČNO VEĆE ISTORIJA – GEOGRAFIJA
45.SLOBODAN GRBIĆ – istorija
46.ALEKSANDAR ČIPLIĆ – istorija
47.BORISLAVA RADOVANOVIĆ – geografija
48.BILJANA JERINIĆ – geografija
STRUČNO VEĆE MUZIČKE I LIKOVNE KULTURE
49.BRANISLAVA MARAVIĆ – muzička kultura
50.IVANA TOMIĆ – muzička kultura
51.STOJAN DIMOVSKI – likovna kultura
52.ZVONIMIR PUDELKA – likovna kultura
STRUČNO VEĆE INFORMATIKE I TEHNIČKOG OBRAZOVANJA
53.BORKO BRKIĆ – TIT
54.ANDRIJANA HRISTOV – TIT
55.RAMILA KOVAČEVIĆ – TIT
56.GORDANA MARČIĆEVIĆ – informatika i računarstvo
57.MUNIR RAGEB AGA – informatika i računarstvo
STRUČNO VEĆE FIZIČKOG VASPITANJA
58.BRANISLAV TEŠIĆ
59.NEVENKA ARSENIĆ
60.MARIJANA ČOLAKOVIĆ
VERSKA NASTAVA I GRAĐANSKO VASPITANJE
61.MILJAN KUČ
STRUČNO VEĆE MATERNJEG JEZIKA SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE
62.ANA ZBUĆNOVIĆ – slovački jezik
63.ROZALIJA ŠIMUNOVIĆ – mađarski jezik
PRODUŽENI BORAVAK I JEDNOSMENSKI RAD
64.SVETLANA BLAGOJEVIĆ
65.NADEŽDA VOJNOVIĆ
66.NADEŽDA VASIĆ
67.NELA STIJEPOVIĆ
68.IVANA ŽIVADINOVIĆ
69.KRISTINA KOLAK
70.JOVANA PANTELIĆ
71.BORIS RELOTA – nastavnik fizičkog vaspitanja
72.ROMANA ŠOBOT – nastavnik fizičkog vaspitanja
73.LOVRIĆ DRAGANA/DANIJELA PEJIN – pedagog
74.INA GAVRILOVIĆ
75.PREDRAG VLAOVIĆ – nastavnik fizičkog vaspitanja
76.BOJANA KULIDŽAN GROMOVIĆ – nastavnik srpskog jezika i književnosti
STRUČNA SLUŽBA – UPRAVA
77.GORAN STEVANOVIĆ – DIREKTOR
78.VESNA TRAJANOVSKI – POMOĆNIK DIREKTORA/PEDAGOG
79.BRANKO RODIĆ – PSIHOLOG
80.GORANA PETROVIĆ – PEDAGOG
81.OLGA BULATOVIĆ – PEDAGOG PRIPRAVNIK
82.IVANA ŠOVLJANSKI – BIBLIOTEKAR