Контакт:

Наставничко веће

Образовање и искуство

Р.БР. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
1. СЛАВИЦА МЕДИЋ
2. ЉИЉАНА АНДРЕЈИЋ
3. ИВАНА БУЛАТОВИЋ
4. БРАНКИЦА ЧУБРИЛО
5. АНДРИЈАНА РОВЧАНИН ДАНИЛОВИЋ
6. СВЕТЛАНА НИКОЛИЋ
СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА
7. НАДА ПРИЦА
8. ВАЛЕРИЈА ПОПОВИЋ
9. АЛЕКСАНДРА ГОЛУБОВИЋ
10. СЛАЂАНА ЈАНКОВИЋ
11. МАРИЈА ПАНКОВИЋ
12. АГНЕШ ЧОЛАК
СТРУЧНО ВЕЋЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
13. ЗОРИЦА ЈОЧИН
14. ЈЕЛИЦА МУНИЖАБА
15. МИЛАНА ПРОДАНОВИЋ
16. ДРАГАНА JAНКОВ АЛАРГИЋ
17. ЈЕЛЕНА АНЂЕЛИЋ/АНЂЕЛКА КОЛБАС
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
18. СНЕЖАНА ТЕШИЋ
19. БРАНКИЦА ШИЂАНСКИ
20. МИРЈАНА ШУПУТ
21. СОФИЈА БАБИЋ
22. ТАМАРА КОЗОМОРА
23. ИВАНА АНДРИЋ
СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
24. СНЕЖАНА КЕЦО
25. НАДА ЈАЋИМОВИЋ
26. ВЕРИЦА ГАВРИЛОВИЋ
27. ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ
СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
28. ЈЕЛЕНА ДИМОВСКИ – енглески језик
29. ИВАНКА ЛУТОВАЦ – енглески језик
30. СНЕЖАНА КЉАКИЋ – енглески језик
31. ТИЈАНА НОВАКОВИЋ – енглески језик
32. МИЛАНА МИЈАТОВ – енглески језик
33. МАРИЈАНА ВАСИЋ – немачки језик
34. СЛАЂАНА ШАГОВНОВИЋ – немачки језик
35. ЈЕЛЕНА ПЈЕВАЦ/НИКОЛА МИЛОВАНОВИЋ – руски језик
СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ
36. ЈОВАНКА СВРКОТА
37. ИВАНА НЕДЕЉКОВИЋ/ИВАНА РАДИНКОВИЋ
38. ГОРАНА ШЕРБИЋ ГЛУШАЦ
39. МАЈА ИЛИЋ
СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИКЕ, ХЕМИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ
40. МАРИНА СТОЈАНАЦ – биологија
41. ВИОЛЕТА БОЛИЋ ТРИВУНОВИЋ – биологија
42. ДРАГОСЛАВА ПЕТЉАНСКИ–КОВАЧЕВ – физика
43. СЛАЂАНА ИЛИЋ ПЕТРОВИЋ – физика
44. СОЊА ВЕЛИМИРОВИЋ – хемија
СТРУЧНО ВЕЋЕ ИСТОРИЈА – ГЕОГРАФИЈА
45. СЛОБОДАН ГРБИЋ – историја
46. АЛЕКСАНДАР ЧИПЛИЋ – историја
47. БОРИСЛАВА РАДОВАНОВИЋ – географија
48. БИЉАНА ЈЕРИНИЋ – географија
СТРУЧНО ВЕЋЕ МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
49. БРАНИСЛАВА МАРАВИЋ – музичка култура
50. ИВАНА ТОМИЋ – музичка култура
51. СТОЈАН ДИМОВСКИ – ликовна култура
52. ЗВОНИМИР ПУДЕЛКА – ликовна култура
СТРУЧНО ВЕЋЕ ИНФОРМАТИКЕ И ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
53. БОРКО БРКИЋ – ТИТ
54. АНДРИЈАНА ХРИСТОВ – ТИТ
55. РАМИЛА КОВАЧЕВИЋ – ТИТ
56. ГОРДАНА МАРЧИЋЕВИЋ – информатика и рачунарство
57. МУНИР РАГЕБ АГА – информатика и рачунарство
СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
58. БРАНИСЛАВ ТЕШИЋ
59. НЕВЕНКА АРСЕНИЋ
60. МАРИЈАНА ЧОЛАКОВИЋ
ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
61. МИЉАН КУЧ
СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ
62. АНА ЗБУЋНОВИЋ – словачки језик
63. РОЗАЛИЈА ШИМУНОВИЋ – мађарски језик
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК И ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД
64. СВЕТЛАНА БЛАГОЈЕВИЋ
65. НАДЕЖДА ВОЈНОВИЋ
66. НАДЕЖДА ВАСИЋ
67. НЕЛА СТИЈЕПОВИЋ
68. ИВАНА ЖИВАДИНОВИЋ
69. КРИСТИНА КОЛАК
70. ЈОВАНА ПАНТЕЛИЋ
71. БОРИС РЕЛОТА – наставник физичког васпитања
72. РОМАНА ШОБОТ – наставник физичког васпитања
73. ЛОВРИЋ ДРАГАНА/ДАНИЈЕЛА ПЕЈИН – педагог
74. ИНА ГАВРИЛОВИЋ
75. ПРЕДРАГ ВЛАОВИЋ – наставник физичког васпитања
76. БОЈАНА КУЛИЏАН ГРОМОВИЋ – наставник српског језика и књижевности
СТРУЧНА СЛУЖБА – УПРАВА
77. ГОРАН СТЕВАНОВИЋ – ДИРЕКТОР
78. ВЕСНА ТРАЈАНОВСКИ – ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА/ПЕДАГОГ
79. БРАНКО РОДИЋ – ПСИХОЛОГ
80. ГОРАНА ПЕТРОВИЋ – ПЕДАГОГ
81. ОЛГА БУЛАТОВИЋ – ПЕДАГОГ ПРИПРАВНИК
82. ИВАНА ШОВЉАНСКИ – БИБЛИОТЕКАР