Контакт:

Ивана Шовљански

Библиотекар
Рођена у Новом Саду где је и завршила основну и средњу школу. Учитељски факултет завршила у Сомбору.

Образовање и искуство

Од 1991. године па до 2005. године била је учитељица. На пословима библиотекара школе ради од 2006. године