Контакт:

  • 021/450-656

Горана Петровић

Педагог
Рођена 16.07.1985. године у Бачкој Паланци. Основно образовање стекла у ОШ „Здравко Челар“, Челарево ССШ “Др Радивој Увалић“, Економско – трговинска школа, Бачка Паланка Основне студије завршила на Филозофском факултету, Нови Сад, Одсек Педагогија. Дипломирала са оценом 10 из дипломског рада на тему: „Метода подстицања као фактор развоја самосталности младих“.

Образовање и искуство

У ОШ “Јован Поповић“, Нови Сад од 18.02.2015. године обавља послове Педагога школе. Свој посао обавља одговорно, професионално и са пуно ентузијазма и љубави. Предана свом раду, стручно се усавршава на пољу педагогије, увек спремна на остваривање квалитетних међуљудских односа. Стрпљива, толерантна и креативна у раду са ученицима. Активно се бавила кошарком 10 година, кроз бављење спортом усвојила вредности које ће је пратити цео живот.