Kontakt:

Goran Stevanović

Direktor
Rođen 22.6.1963. godine. Posle završenog prirodno-naučnog smera Gimnazije „Takovski ustanak“ u Gornjem Milanovcu, diplomira 1986. godine na Fakutetu fizičke kulture u Beogradu i stiče zvanje proferora fizičke kulture. Radno iskustvo stekao je radeći kao nastavnik u mnogim školama (u Rudniku 1986. godine OŠ „Arsenije Loma“, 1986-1995. godine OŠ „Aleksa Šantić u Stepanovićevu, u Novom Sadu u OŠ „Žarko Zrenjanin 1990-1991. godine i OŠ „Jožef Atila 1995-2018. godine). Direktor OŠ „Jovan Popović“ od 2018. godine.

Obrazovanje i iskustvo

Učestvovao u raznim odborima i projektima u kojima je dao značajan doprinos trudeći se da ostavi traga na profesionalnom nivou i naglasi važnost popularizacije sporta kod mladih:

 • 2006-2014. godine član Upravnog odbora Društva pedagoga fizičke kulture Novi Sad
 • 2006-2014. godine član Upravnog odbora Saveza za školski sport grada Novog Sada
 • Od 2012. godine član Nadzornog odbora Pokrajinskog društva pedagoga fizičke kulture
 • Od 2014. godine predsednik Saveza za školski sport grada Novog Sada
 • Od 2014. godine Organizator sportskih igara mladih (SIM)
 • Od 2015. godine organizator republičkih takmičenja u MOI, atletici i sportskoj gimnastici ispred grada Novog Sada
 • 2017-2018. godine organizator međunarodne manifestacije „Žogarije“
 • 2017. godine organizator međunarodnog okruglog stola na temu „Školski sport kod nas i u okruženju“
 • 2016-2018. godine organizator i realizator projekta „Navijaj i igraj fer“
 • 2018. godine koordinator za grad Novi Sad i član Izvršnog odbora 8.SOŠOV-a
 • 2019. godine organizator i direktor organizacionog odbora za regionalnu manifestaciju Sportske igre mladih u Novom Sadu

Kao nastavnik fizikog vaspitanja sarađivao je sa Fakultetom sporta i fizičke kulture u Novom Sadu , bio mentor studentima, držao ugledne časove i učestvovao u realizaciji projekata:

 • „Škola prvih đaka“ u saradnji sa članom Gradskog veća za sport i omladinu, 2008. godine,
 • „Multimedijalna čarolija“ pod pokroviteljstvom Svetske banke u OŠ „Jožef Atila“ u Novom Sadu.

Stekao je i iskustva kao košarkaški trener, učitelj skijanja i plivanja.

Poznaje rad na računaru , a od stranih jezika poznaje engleski i ruski na početnom nivou.

U radu, smatra da je odgovoran i precizan, komunikativan i energičan, da dobro ume da sarađuje sa ljudima različitih profila i zanimanja. Takođe je veoma motivisan za rad i napredak, željan širenja znanja i usavršavanja, sticanja novih iskustava.