Контакт:

 • 021/450-656

Бранко Родић

Психолог
Рођен 04.01.1970. године. Образовање: Средња економска „Светозар Милетић“, у Новом Саду (1986 – 1988.) Дипломирани психолог (1989 – 1994. године) Радно искуство: ОШ ,,Јован Поповић’’ од 12.9.1994. године (на неодређено време)

Образовање и искуство

Релевантни семинари, курсеви и пројекти:

 • Примена активних метода рада у наставном процесу, Министарство просвете, 1995.
 • Језик жирафа у вртићу и школи, Институт за психологију, УНИЦЕФ,1996.
 • Образовање и локална заједница, ЦИРОК, Open Society Institute, 1997.
 • Монтесори педагогија – припрема за живот, , Академија за развојну рехабилитацију, Загреб, Клаићева 16, 2003.
 • Игре водом, Академија за развојну рехабилитацију, Загреб, Клаићева 16, 2003.
 • Препознавање дислексије, дисграфије и дискалкулије у нижим разредима основне школе, Педагошки завод Војводине, 2006.
 • Сметње у учењу, Педагошки завод Војводине, 2006.
 • Стрес и развој у детињству – Хиперактивни поремећај и поремећај понашања у раном школском узрасту, Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад, 2008.
 •  Сигуност деце на интернету у Информатичком образовању, Учитељски факултет у Београду, 2008.
 •  Мултимедија као покретач активног учења, ОШ “Јован Поповић“, 2008.
 • Информационо-комуникациона технологија у настави, , ОШ “Јован Поповић“, 2008.
 • Попуњавање и штампање педагошке документације помоћу рачунара, Средња техничка ПТТ школа у Београду, 2008.

Страни језици: Енглески (виши ниво)

Знање рада на рачунару: Visual Studio, Baze podataka (Oracle ver.8, MS Acces, Html-editori, MS Office)

Личне особине: Кооперативан, комуникативан, заинтересован за интердисциплинарне пројекте