ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ

 

Ученици осмог разреда  ће  дана 12 и 13. 04. 2019. (петак и субота) радити пробни завршни тест и то:

 

12.04.2019. (петак):

– у времену  12.00-14.00 часова пробни тест из математике

 

13.04. 2019.(субота):

– у времену 9.00-11.00 часова пробни тест из српског језика

– у времену 11.30-13.30 часова комбиновани тест

 

Напомена:

ученици морају бити на ђачком улазу 30 минута пре почетка сваког теста, биће прозивани, а затим и спроведени у фискултурну салу од стране одељењских старешина и дежурних наставника

 

– пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;

– на пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;

– на пробном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитник;

– резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;

– резултате са пробног завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит;

– ученици ће у два дана радити три теста (12. априла 2019 – тест из математике, након чега ученици анонимно попуњавају упитник, 13. априла 2019 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест, са паузом од пола сата између два двосатна термина).

Напомена: Изузетно, у складу с потребама појединих ученика који су били спречени да приступе испиту, школа може одредити додатни термин у току прве седмице након пробног тестирања.

На пробно тестирање ученици  доносе:

– за српски језик и комбиновани тест: графитну оловку, хемијску оловку и гумицу

– за математику:  графитну оловку, хемијску оловку и гумицу, троугао, шестар и лењир

– пожељно је да понесу више хемијких оловки.

Не сме се унети у учионице следеће: налив перо, „пиши-бриши” оловке, калкулатор, мобилни телефон.

Од личних ствари ученици могу у учионице унети флашицу са водом.

Ученици на ђачком улазу школе треба да буду  30 минута пре почетка теста, биће прозивани, а затим и спроведени у фискултурну салу од стране дежурних наставника.

 

Увећај фонт