РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА  ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

Одељења 8-1 и 8-2
ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА
08.06.2020-16.06.2020
Прва група: 11.00-11.45
Друга група: 11.50-12.35
Трећа група: 12.40-13.25
 Предметни наставник:  Верица Гавриловић

Одељења 8-3 и 8-4
ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА
08.06.2020. 09.06.2020-16.06.2020
Прва група: 12.00-12.45 Прва група: 11.00-11.45
Друга група: 12.50-13.35 Друга група: 11.50-12.35
Трећа група: 13.40-14.25 Трећа група: 12.40-13.25
 Предметни наставник:  Јелена Лазаревић

НАПОМЕНА: припремна настава ће се одржавати радним данима, субота и недеља, 13.06. и 14.06. без одржавања часова.

Предметни наставници су обавестили ученике ко је у којој групи.

Увећај фонт