Pripremna nastava iz hemije

Pritiskom na dugme ispod možete skinuti fajlove sa primenama nekih supstanci :

Pritiskom na dugme ispod možete skinuti možete skinuti REŠENJA ZADATAKA-RASTVORI 

Uvećaj font