У оквиру Пројекта „Подршка учењу деце избеглица и миграната кроз формално образовање у Републици Србији“ – УНИЦЕФ, ЦОП И МПНТР, у оквиру Клуба за учење реализована је Психосоцијална –...
У оквиру Пројекта „Подршка учењу деце избеглица и миграната кроз формално образовање у Републици Србији“ – УНИЦЕФ, ЦОП И МПНТР, у оквиру Клуба за учење реализована је Едукативна радионица...
Увећај фонт