ЈНМВ ОС 5/2019 – Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за јавну набавку добара – материјал за припремање хране – ЈНМВ ОС 4/2019 – Обавештење о издатим наруџбеницама на основу оквирног споразума за јавну набавку добара – материјал за образовање – ЈНВВ ОП 7/2019 – Одлука о додели уговора- Извођење екскурзије и наставе у природиЈНВВ ОП 7/2019 – Kонкурсна документација – Извођење екскурзије и наставе у природиЈНВВ ОП 7/2019 – Позив за подношење понуда – Извођење екскурзије и наставе у природи – ЈНМВ 6/2019 – Обавештење о додели уговора – Доставно возилоЈНМВ 6/2019 – Одлука о додели уговора – Доставно возилоЈНМВ 6/2019 – Конкурсна документација – Доставно возилоЈНМВ 6/2019 – Позив за подношење понуда – Доставно возиOло – ЈНМВ 5 ОС/2019 – Oбавештење о закљученом оквирном споразуму – материјал за припремање хране за школску кухињуЈНМВ – ОС 5/2019 – Одлука о закључењу оквирног споразума – материјал за припремање хране за школску кухињу ради закључења оквирног споразумаЈНМВ – ОС 5/2019 – Kонкурсна документација – материјал за припремање хране за школску кухињу ради закључења оквирног споразумаЈНМВ – ОС 5/2019 – Позив за подношење понуда – материјал за припремање хране за школску кухињу ради закључења оквирног споразумаЈНМВ ОС 4/2019 – Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку мале вредности добара – материјал за образовањеЈНМВ ОД 4/2019 – Одлука о додели оквирног споразума – Набавка материјала за образовањеЈНМВ-ОС 4/2019 – Конкурсна документација – Набавка материјала за образовањеЈНМВ-ОС 4/2019 – Позив за подношење понуда – Набавка материјала за образовање – ЈНМВ 3/2019 – Уговор – Набавка материјала за хигијену – ЈНМВ 3/2019 – Одлука о додели уговора – Набавка материјала за хигијену – ЈНМВ 3/2019 – Конкурсна документација – Набавка материјала за хигијену – ЈНМВ 3/2019 – Позив за подношење понуда – Набавка материјала за хигијену – ЈНМВ 2/209 –Одлука о додели уговора – Осигурање 2019 – ЈНМВ 2/2019 – Конкурсна документација – Осигурање 2019 – ЈНМВ 2/2019 – Позив на подношење понуда – Осигурање 2019 – ЈНМВ 1/2019 – Обавештење о заклученом уговору – Набавка елекгтричне енергије са потпуним снабдевањем – ЈНМВ 1/2019 – Одлука о додели уговора –  Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем  – ЈНМВ 1/2019 – Конкурсна документација –  Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем  – ЈНМВ 1/2019 – Позив за подношење понуда – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем Измена Плана јавних набавки за 2019. годину – План јавних набавки за 2019. годину
Увећај фонт