– План јавних набавки за 2018. годину

– I измена Плана јавних набавки за 2018. годину

– II измена Плана јавних набавки за 2018. годину

– III измена Плана Јавних набавки за 2018. годину

– Обавештење о закљученом уговору за  ЈНМВ 8/2018  – Опремање школске кухиње и трпезарије у објекту школе у др Илије Ђуричића 2

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 8/2018 – Опремање школске кухиње и трпезарије у објекту школе у др Илије Ђуричића 2

Питања и одговори за ЈНМВ 8/2018 – Kонкурсна документација за јавну набавку добара – опремање школске кухиње и трпезарије у објекту школе у др Илије Ђуричића 2 

ЈНМВ 8/2018 – Kонкурсна документација за јавну набавку добара – опремање школске кухиње и трпезарије у објекту школе у др Илије Ђуричића 2 

– ЈНМВ 8/2018 – Позив за подношење понуда – опремање школске кухиње и трпезарије у објекту школе у др Илије Ђуричића 2

 

 

– Обавештење о закљученом уговору – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката школе-Раваничка 2 и др Илије Ђуричића 2 ЈНОП 7/2018

– Одлука о додели уговора – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката школе-Раваничка 2 и др Илије Ђуричића 2 ЈНОП 7/2018

ОДГОВОР на тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде за ЈНОП 7/2018.

Конкурсна документација за ЈНОП 7/2018 – Текући радови и одржавање

Позив за подношење понуда за ЈНОП 7/2018 – Текући радови и одржавање

 

Уговор за ЈНМВ 06/2018 – Материјал за припремање хране за школску кухињу

Одлука о додели уговора за ЈНМВ 6/2018 – Материјал за припремање хране за школску кухињу

Измена конкурсне документације ЈНМВ 6/2018 – Материјал за припремање хране за школску кухињу

Конкурсна документација  ЈНМВ 6/2018 – Материјал за припремање хране за школску кухињу

Позив за подношење понуда за ЈНМВ 6/2018 – Материјал за припремање хране за школску кухињу

 

 

Oбавештење о закљученом уговор за  ЈНМВ 5/2018  – Текуће поправке и одржавање објекта – поправка кухиње и трпезарије у објекту школе) – ЈНМВ  5/2018

– Претходно обавештење о намери спровођења поступка јавне набавке – Oтворени поступак

ЈНМВ – 5/2018 – Одлука о додели уговора за јавну набавку  мале вредности  радова-текуће поправке и одржавање објекта – поправка кухиње и трпезарије у објекту школе – Поновљена јавна набавка

ЈНМВ – 5/2018 – Позив за подношење понуда за јавну набавку  мале вредности  радова-текуће поправке и одржавање објекта – поправка кухиње и трпезарије у објекту школе – Поновљена јавна набавка

ЈНМВ – 5/2018 – Конкурсна документација за јавну набавку радови-текуће поправке и одржавање објекта – поправка кухиње и трпезарије у објекту школе – Поновљена јавна набавка

 

ЈНМВ – 5/2015 – Одлука о обустави поступка

ЈНМВ – 5/2018 – Измене и допуе конкурсне документације – текуће поправке и одржавање објекта

ЈНМВ – 5/2018 – Позив на подношење понуда за јавну набавку радови – текуће поправке и одржавање објекта

ЈНМБ – 5/2018 – Конкурсна документацијаза јавну набавку радови – текуће поправке и одржавање објекта

 

ЈНМВ – 4/2108 – Одлука о додели уговора – Материјал за образовање, културу, спорт и административни материјал

ЈНМВ – 4/2018 – Одговор на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације

– ЈНМВ – 4/2018 – Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – материјала за oбразовање, културу, спорт и административног материјала

– ЈНМВ – 4/2018 – Конкурсна документација за јавну набавку добара – материјала за oбразовање, културу, спорт и административног материјала

 

ЈНМВ 3/2018 – Позив на подношење понуда – Материјала за одржавање хигијене

ЈНМВ 3/2018 – Конкурсна докуметација – Материјала за одржавање хигијене

ЈНМВ 3/2018 – Одлука о додели уговора – Материјал за одржавање хигијене

 

ЈНМВ 2/2018 – Позив на подношење понуда – Услуге осигурања имовине и лица 

ЈНМВ 2/2018 – Конкурсна документација – Услуге осигурања имовине и лица 

– ЈНМВ 2/2018 – Одлука о додели уговора – Услуге осигурања имовине и лица 

 

ЈНМВ 1/2018 Позив за подношење понуда – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем

ЈНМВ 1/2018 Конкурсна документација – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем

ЈНМВ 1/2018 – Одговор на Захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације од 22. 02. 2018. године

– ЈНМВ 1/2018 – Измена конкурсне документације – страна 21

ЈНМВ 1/2018 – Измена конкурсне документације – страна 22

ЈНМВ 1/2018 – Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава

– ЈНМВ 1/2018 – Одлука о додели уговора – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем

 

 

 

 

 

 

 

 

Увећај фонт