– План јавних набавки за 2017. годину

ЈН 01/2017 – Позив за подношење понуде – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем

ЈН 01/2017 – Конкурсна документација – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем

ЈН 01/2017 – Измене и допуне конкурсне документације

ЈН 01/2017 – Одлука о додели уговора – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем

ЈН 02/2017 – Позив за подношење понуде – Услуге осигурања – имовине и лица

ЈН 02/2017 – Конкурсна документација – Услуге осигурања – имовине и лица

ЈН 02/2017 – Одлука о додели уговорa – Услуге осигурања – имовине и лица

ЈН 03/2017 – Позив за подношење понуда – Набавка материјала за одржавање хигијене

ЈН 03/2017 – Конкурсна документација – Набавка материјала за одржавање хигијене

ЈН 03/2017 – Одлука о додели уговора – Набавка материјала за одржавање хигијене

– ЈН 04/2017 – Позив на подношење понуда – Материјал за образовање, културу, спорт и административни материјал

– ЈН 04/2017 – Конкурсна документација – Материјал за образовање, културу, спорт и административни материјал

ЈН 04/2017 – Одлука о додели уговора – Материјал за образовање, културу, спорт и административни материјал

– ЈН 05/2017 – Позив на подношење понуда – Материјал за припремање хране за школску кухињу

– ЈН 05/2017 – Конкурсна документација – Материјал за припремање хране за школску кухињу

ЈН 05/2017 – Одлука о додели уговора – Материјал за припремање хране за школску кухињу

 

Увећај фонт