01. 06. 2016. Обавештење о закљученом уговору 04-ЈНМВД-2016

18. 05. 2016. Одлука о додлели уговора за 04-ЈНМВД-2016

11. 05. 2016. Конкурсна документација  – материјал за припремање хране за школску кухињу број јн: 04-ЈНМВД-2016 – Пречишћен текст I

11. 05. 2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 04-ЈНМВД-2016

11. 05. 2016. Питања и одговори ЈН: 04- ЈНМВД-2016 за набавку добра – материјал за припремање хране за школску кухињу

11. 05. 2016. Измене и допуне конкурсне документације I за јавну набавку добра материјал за припремање хране за школску кухињу – 04-ЈНМВД-2016

05. 05. 2016. Конкурсна документација ЈНМВ 4/2016 – ДОБРА- материјал за припремање хране за школску кухињу

05.05.2016. Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2016 – ДОБРА- материјал за припремање хране за школску кухињу

11. 04. 2016. Одлука о додели уговора ЈНМВ 3/2016

1. 04. 2016. Одлука о додели уговора – хигијена

28. 03. 2016. Одлука о додели уговора – Разна канцеларијска опрема и потрепштине

18. 03. 2016. Питање и одговор ЈНМВ 3/2016

17.03. 2016. Одлука о додели уговора – Хигијена

16.03. 2016. Обавештење о закљученом уговору – Осигурање

16.03. 20165. Обавештење о закљученом уговору – Електрична енергија

15. 03. 2016. Позив за подношење понуда – Разна канцеларијска опрема и потрепштине

15. 03 2016. Конкурсна документација –  Разна канцеларијска опрема и потрепштине

7. 03. 2016. Позив за подношење понуда –  Добра – материјал за одржавање хигијене 

7. 03. 2016. Конкурсна документација –  Добра – материјал за одржавање хигијене

3. 03. 2016. Одлука о додели уговора – Осигурање

22. 02. 2016. Конкурсна документација – Осигурање

22.02. 2016. Позив за подношење понуда – Осигурање

18. 02. 2016. ЈН бр. 01 ЈНМВД 2016 – Одлука о додели уговора

04. 02. 2016. ЈН бр. 01_ЈНМВД_2016 – Конкурсна документација  – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем 

04. 02.  2016. ЈН бр. 01_ЈНМВД_2016  – Позив за подношење понуда –  Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем 

 

Увећај фонт