Osnovna škola

“Jovan Popović”

Osnovna škola “Jovan Popović” nalazi se u visoko urbanom delu Novog Sada, u blizini fakulteta, studentskog kampusa i najlepše dunavske plaže “Štrand”.
Osnovana je 1960. godine i započela je sa radom u staroj školskoj zgradi na Limanu I u ulici Dr Ilije Đuričića broj 2.Tada je školu pohađalo svega 180 učenika raspoređenih u 6 odeljenja, sa svega šest zaposlenih nastavnika, ali s obzirom na to da se broj učenika kontinuirano povećavao, započeta je izgradnja nove školske zgrade u Ravaničkoj ulici u koju se škola uselila 1975. godine.
PAR REČI...

O ŠKOLI

Danas u školi predaje 50 nastavnika, od toga 20 učitelj i 12 defektologa, a obrazovno-vaspitni proces se ostvaruje u dve školske zgrade. U staroj školskoj zgradi, nastavu pohađaju učenici prvog i drugog razreda redovne nastave i deca oštećenog sluha, a organizovan je i rad sa predškolskim uzrastom za decu oštećenog sluha i boravak.
U novoj školskoj zgradi nastavu pohađaju učenici od trećeg do osmog razreda redovne nastave koja se odvija u 22 specijalizovane učionice sa pripremnim kabinetima za nastavnike, a tu su i velika sportska dvorana, uređeni sportski tereni, učenička galerija, letnja učionica, atrijum, kompjuterska učionica, biblioteka, medijateka, zubna ambulanta i školska kuhinja.
Uvećaj font