У новембру месецу школске 2022/2023. године, формиран је Вршњачки тим ОШ“Јован Поповић“. Чланови ВТ су ученици који су отворени, комуникативни, спремни на сарадњу и тимски рад, стварају позитивну атмосферу у одељењу, то су ученици од поверења, успешно решавају конфликтне ситуације, промивишу толеранцију.

Сврха и циљ постојања овог тима јесте мотивисање ученика за активно учешће у смањењу и превенцији насилних облика понашања, као и залагање за промоцију мирног начина решавања проблема, развијање иницијативе бриге о себи и другима, о доброти, одговорности кроз различите активности, као и на подстицање ученика на давање идеја за различите школске акције.

Први састанак Вршњачког тима је одржан симболично 17.11.2022. године у недељи када се обележава Међународни дан толеранције.

У Вршњачки тим наше школе је укључено 22 ученика од 4 до 8 разреда уз координацију педагога школе Горане Петровић и сарадника у реализацији активности – наставника историје Слободана Грбића.

Ученици ће кроз радионице и различите активности стећи вештине да едукују и мотивишу своје другаре да се укључе на пружање помоћи у заштиту од насиља, ненасилне комуникације,  развијања толеранције  и осећаја емпатије за друге.

У ђачком холу школе је постављен кутак Вршњачког тима у коме ће бити представљени сви радови ученика и реализоване активности.

Увећај фонт