Datum rođenja: 04.01.1970.
Telefon, škola: 021/450-656

Branko Rodić

psiholog

Obrazovanje:
Srednja ekonomska „Svetozar Miletić“, u Novom Sadu (1986 – 1988.)
Diplomirani psiholog (1989 – 1994. godine)

Radno iskustvo:
OŠ ,,Jovan Popović’’ od 12.9.1994. godine (na neodređeno vreme)

Relevantni seminari, kursevi i projekti:

Strani jezici: Engleski (viši nivo)
Znanje rada na računaru: Visual Studio, Baze podataka (Oracle ver.8, MS Acces, Html-editori, MS Office)
Lične osobine: Kooperativan, komunikativan, zainteresovan za interdisciplinarne projekte

Uvećaj font