Датум рођења: 04.01.1970.
Телефон, школа: 021/450-656

Бранко Родић

психолог

Образовање:
Средња економска „Светозар Милетић“, у Новом Саду (1986 – 1988.)
Дипломирани психолог (1989 – 1994. године)

Радно искуство:
ОШ ,,Јован Поповић’’ од 12.9.1994. године (на неодређено време)

Релевантни семинари, курсеви и пројекти:

Страни језици: Енглески (виши ниво)
Знање рада на рачунару: Visual Studio, Baze podataka (Oracle ver.8, MS Acces, Html-editori, MS Office)
Личне особине: Кооперативан, комуникативан, заинтересован за интердисциплинарне пројекте

Увећај фонт