ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ “СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 34 ОД 17. МАЈА 2019.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

– ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА ШКОЛЕ

– ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ЧАСА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

– ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА – ДОДАТНИ РАД

– ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА – ДОПУНСКА НАСТАВА

– ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИНДИВИДУЛАНОГ РАЗГОВОРА

– ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА СЕКЦИЈА

2. РАЗРЕД – РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

3. РАЗРЕД – РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

4. РАЗРЕД – РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

5. РАЗРЕД – РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

6. РАЗРЕД – РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

7. РАЗРЕД – РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

8. РАЗРЕД – РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА, ПИСМЕНИХ ВЕЖБИ, КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ТЕСТИРАЊА

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВА 2019/2020

РАСПОРЕД РАЗРЕДНЕ НАСТАВА 2019/2020

– РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД – ЈЕДНОСМЕНСКИ

– РАСПОРЕД ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ – ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО; НАСТАВНИК: ГОРДАНА МАРЧИЋЕВИЋ

РАСПОРЕД ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ – МАЂАРСКИ ЈЕЗИК СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ; НАСТАВНИК: РОЗАЛИА ШИМУНОВИЋ

РАСПОРЕД ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ – ШАХ; НАСТАВНИК: СЛОБОДАН ГРБИЋ

РАСПОРЕД ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ – ВЕРОНАУКА; НАСТАВНИК: МИЉАН КУЧ

РАСПОРЕД ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ – ХОР И ОРКЕСТАР; НАСТАВНИК: БРАНИСЛАВА МАРАВИЋ

РАСПОРЕД ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ – ХОР И ОРКЕСТАР; НАСТАВНИК: БИЉАНА ОРАВЕЦ

РАСПОРЕД ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ; НАСТАВНИК: СНЕЖАНА КЕСЦО

РАСПОРЕД ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ; НАСТАВНИК: БИЉАНА ЈЕРИНИЋ

РАСПОРЕД ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ; НАСТАВНИК: СЛОБОДАН ГРБИЋ

РАСПОРЕД ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ – ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ; НАСТАВНИК: АЛЕКСАНДАР ЧИПЛИЋ

 

Увећај фонт