– Измењен распоред часова за до краја школске године – парна смена

Термини за припремну наставу за ученике 8. разреда 

Распоред изборне наставе по предметима (Хор и оркестар, Информатика, Мађарски језик, Словачки језик, Шах, Свакодневни живот у прошлости, Српски језик као нематерњи, Верска настава – Православни катихизис, Руски језик )

Дани отворених врата за 2018/2019. годину

Распоред писмених провера 2. до 4 разреда

Распоред писмених провера 5. до 8 разреда

Термини секција

Термини одржавања индивидуалног разговора

– Термини одржавања допунске наставе

– Термини одржавања додатне наставе

Термини одржавања часа одељенског старешине

Распоред часова за прво полугодиште од 1. до 4. разреда

– Распоред часова прво полугодиште – парна и непарна смена од 5. до 8. разреда

– Правилник  о школском календару за основне школе са седиштем на територији  Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину

– Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2018/2019. годину

Увећај фонт