Правилник  о школском календару за основне школе са седиштем на територији  Аутономне покрајине Војводине за школску 2017/2018. годину

– Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. годину

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

– Правилник о упису ученика у средњу школу

Списак уџбеника за школску 2017/2018. годину

Календар активности за спровођење завршног испита за школску 2016/2017. годину и уписа ученика у средњу школу за школску 2017/2018. годину

– Распоред часова – Друго пологодиште – Парна смена

– Распоред часова – Друго пологодиште – Непарна смена

— Распоред часова – Друго пологодиште – по одељењима ПЕТИ и СЕДМИ разреди

Термини одржавања секција

– Термини одржавања додатне наставе

Термини одржавања допунске наставе

Термини одржавања ЧОС-а 

– Термини одржавања индивидуалних разговора

 

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

– Школски календар за основне школе у АП Војводини за школску 2016/2017. годину

Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2016/2017. годину

– Одељењска старешинства редовне наставе школске 2016/2017. године

– Распоред изборне наставе – Грађанско васпитање – Александар М. Чиплић

– Распоред изборне наставе – Грађанско васпитање – Грбић Слободан

– Распоред изборне наставе – Грађанско васпитање – Биљана  Јеринић

–  Распоред одржавања изборног предмета Сликање, цртање, вајање за 2016/2017 годину

– Распоред одржавања изборног предмета Шах за 2016/2017. годину

Распоред часова – Српски као нематерњи

Распоред часова – Руски као матерњи  

Распоред часова – Словачки језик

– Распоред часова –Веронаука

– Распоред часова – Бојан Пено

– Распоред часова – Мађарски језик

Распоред часова за 1 разред по одељењима

Распоред часова за 2 разред по одељењима

Распоред часова за 3 разред по одељењима

– Распоред часова за 4 разред по одељењима

– Распоред часова по одељењима од 5 до 8 разреда – сва одељења

Распоред часова – разредна настава – НЕПАРНА СМЕНА 

– Распоред часова – разредна настава – ПАРНА СМЕНА 

Распоред писмених провера – разредна настава (5-8 разред)

– Термини одржавања ЧОС-а

Термини одржавања индивидуалних разговора

Термини одржавања допунске наставе

Термини одржавања додатне наставе

– Термини одржавања секција 

 

 

Увећај фонт