2015-2016

 

– Избор уџбеника за школску 2016-2017. годину

 

– Термини допунске наставе 2015-2016

 

– План активности током зимског распуста

 

– Правилник о раду ОШ “Јован Поповић” у Новом Саду

 

– Правилник о узбуњивању

 

– Правила понашања запослених, ученика, родитеља односно старатеља ученика и трећих лица у ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад

 

– Измене и допуне правилника о  мерама, начину и поступку заштите  безбедности ученика

 

– Измене и допуне правила понашања запослених, ученика, родитеља односно старатеља ученика и трећих лица у ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад

 

– Правилник опохваљивану и награђивању ученика у Основној школи “Јован Поповић” у Новом Саду

 

– Распоред часова, обе смене 2015-2016

 

– Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину

 

– Распоред индивидуалних контаката наставника Велика школа. Напомена: Парна смена су 4,6 и 8 разреди, непарна смена су 3,5 и 7 разреди

 

– Распоред индивидуалних контаката наставника Мала школа (1 и 2 разред)

 

– Распоред контролних задатака – други разред – трећи разред – четврти разред – пети разред – шести разред – седми разред – осми разред.

 

 Чланови тима ѕа инклузију, безбедност, самовредновање и стручно усавршавање

 

– Распоред разредне наставе

 

– Предметна настава и изборни предмети

 

– Распоред часова 1-1 билингвално одељење и факултативна настава

 

– Распоред часова 2-1 билингвално одељење и факултативна настава

 

– Распоред часова 3-1 билингвално одељење и факултативна настава

 

– СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. годину:

I РАЗРЕД

I РАЗРЕД 
ДВОЈЕЗИЧНА

II РАЗРЕД

II РАЗРЕД 
ДВОЈЕЗИЧНА

III РАЗРЕД

III РАЗРЕД 
ДВОЈЕЗИЧНА

IV РАЗРЕД

V РАЗРЕД

VI РАЗРЕД

VII РАЗРЕД

VIII РАЗРЕД

 

 

– Обавештење за наставнике о смањењу оптерећења школских торби

 

– Материјал и анкета за основне и средње школе у вези часа посвећеног Светском дану сећања на жртве саобраћајних незгода  

 

– Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику

 

– Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

 

– Календар за школску 2014-2015. годину

Увећај фонт