НАЈНОВИЈЕ 2015-2016

– Распоред часова, обе смене 2015-2016

 

– Правилник о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2015/2016. годину

 

– Распоред индивидуалних контаката наставника Велика школа. Напомена: Парна смена су 4,6 и 8 разреди, непарна смена су 3,5 и 7 разреди

 

– Распоред индивидуалних контаката наставника Мала школа (1 и 2 разред)

 

– Распоред контролних задатака – други разредтрећи разредчетврти разредпети разредшести разредседми разредосми разред.

 

Чланови тима ѕа инклузију, безбедност, самовредновање и стручно усавршавање

 

– Распоред разредне наставе

 

– Предметна настава и изборни предмети

 

– Распоред часова 1-1 билингвално одељење и факултативна настава

 

– Распоред часова 2-1 билингвално одељење и факултативна настава

 

– Распоред часова 3-1 билингвално одељење и факултативна настава

 

– СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. годину:

I РАЗРЕД

I РАЗРЕД ДВОЈЕЗИЧНА

II РАЗРЕД

II РАЗРЕД ДВОЈЕЗИЧНА

III РАЗРЕД

III РАЗРЕД ДВОЈЕЗИЧНА

IV РАЗРЕД

V РАЗРЕД

VI РАЗРЕД

VII РАЗРЕД

VIII РАЗРЕД

 

 

– Обавештење за наставнике о смањењу оптерећења школских торби

 

МАТЕРИЈАЛ И АНКЕТА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ВЕЗИ ЧАСА ПОСВЕЋЕНОГ СВЕТСКОМ ДАНУ СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА  

– ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

 

– ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ

 

– Календар за школску 2014-2015. годину

 

2013/2014:

– Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2013-2014. године

 

– Правилник о похваљивању и награђивању

 

– Статут школе

 

-Правилник о мерама, начину и поступку заштити и безбедности ученика

 

-Правила понашања запослених, ученика, родитеља односно старатеља ученика и трећих лица

 

-Правилник о васпитним, васпитно-дисциплинским мерама, правној заштити и материјалној одговорности ученика

 

-Правилник о мерилима и процедури за избор ученика генерације

 

-Потврда за ученике

 

Преузимања стара

Увећај фонт