Обавештавамо Вас да ће се Завршни испит за ученике 8 разреда одржати 21.6., 22.6.  и 23.6.2023. и то:

 21.06.2023. (среда):

    Српски језик

 • у времену од 9.00 – 11.00 часова

 22.06.2023.(четвртак):

    Математика

 • у времену 9.00 – 11.00 часова

 23.06.2023. (петак)

    Изабрани предмет

 • у времену 9.00-11.00 часова

 ****************************

 • ученици се по договору налазе са одељењским старешинама 60 минута пре почетка сваког теста, биће прозивани, а затим и спроведени у учионице предвиђене за полагање.Ученици седају у клупу са редним бројем који се налази и на Јединственом списку ученика који ће бити видљив испред сваке учионице, као и на огласној табли за ученике три дана пре почетка полагања. Поред имена и презимена, писаће и који изабрани предмет полаже на трећем тесту, а писаће и поред броја на клупи у којој буде седео.
 • дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И ТЕСТ ИЗ ИЗАБРАНОГ ПРЕДМЕТА – графитна и плава хемијска оловка и гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;
 • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и залепљеном идентификационом налепницом;
 • у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика, уз који је наведен и назив изабраног предмета за који се ученик определио и који полаже трећег дана;
 • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.
 • Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком или хемијском оловком друге боје, осим плаве, неће признавати при бодовању. Употреба хемијске оловке тзв. пиши-бриши није дозвољена (мастило ове оловке је нестабилно при загревању, што приликом скенирања тестова за прегледање може да доведе до нестајања записа).
 • На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, паметних сатова, калкулатора, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит.
 • Пре уласка ученика у учионицу у којој полажу завршни испит, на посебно одређеном месту, ученици одлажу своје торбе, искључене мобилне телефоне, паметне сатове, калкулаторе и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл. осим дозвољеног прибора за рад (у зависности од теста који се полаже) и воде/освежавајућег напитка;
Увећај фонт