Обавештавамо Вас да је стигао званичан допис Министарства о подели бесплатних уџбеника за нову школску годину. Критеријуми за добијање бесплатних  уџбеника су следећи:

  1. треће или свако наредно дете (под условом да су сви у систему школства-похађају основну, средњу школу или факултет), од којих најмлађе добија уџбенике;
  2. родитељи су примаоци социјалне новчане помоћи (а не дечијег додатка);
  3. ученици који раде по индивидуалном образовном програму, ИОП- у 1, ИОП- у 2 или ИОП-у 3;
  4. ученици са сметњама у развоју или инвалидитетом (који користе Брајево писмо, асистивне технологије и електронске формате уџбеника, уџбенике са увећаним фонтом, електронске уџбенике на знаковном језику);
  5. Глуви ученици првог и другог разреда;

Потребно је да родитељи који испуњавају услове прикупе потребну документацију и предају је секретарици Радмили, или библиотекарки Ивани до понедељка 3.04.2023. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. За ученике који су у породици треће или свако наредно дете донети потврду да су  браћа и сестре ученици друге основне школе, средње школе или факултета. (Узети потврду од секретара њихове школе/факултета). У случају да су браћа и сестре ученици наше школе није потребна потврда јер школа већ има податке о ученицима.
  2. За примаоце социјалне помоћи донети важеће решење (копију) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи. (Дечији додатак не задовољава овај критеријум.)
  3. За ученике који раде по индивидуалном образовном програму, ИОП- у 1, ИОП- у 2, или ИОП-у 3, као и за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом није потребно доносити документацију јер је школа већ поседује.

Подсећамо да ученици у том комплету не добијају уџбенике из ликовне и музичке културе, технике и технологије, информатике, другог страног језика – односно немачког или руског, као ни радне свеске из српског језика за 5. и 6. разред. То набављају сами.

Управа школе

Увећај фонт