STRUČNO VEĆE PRVOG RAZREDA

1.       

SLAVICA MEDIĆ

 

2.       

LJILJANA ANDREJIĆ

 

3.       

IVANA BULATOVIĆ

 

4.       

BRANKICA ČUBRILO

 

5.       

ANDRIJANA ROVČANIN DANILOVIĆ

 

6.       

SVETLANA NIKOLIĆ

 

 

STRUČNO VEĆEDRUGOG RAZREDA

 

7.       

NADA PRICA

 

8.       

VALERIJA POPOVIĆ

 

9.       

ALEKSANDRA  GOLUBOVIĆ  

 

10.   

SLAĐANA JANKOVIĆ  

 

11.   

MARIJA PANKOVIĆ  

 

12.   

AGNEŠ ČOLAK

 
 

STRUČNO VEĆE TREĆEG RAZREDA

 

13.   

ZORICA JOČIN

 

14.   

JELICA   MUNIŽABA

 

15.   

MILANA  PRODANOVIĆ

 

16.   

DRAGANA JANKOV ALARGIĆ

 

17.   

JELENA ANĐELIĆ /  ANĐELKA KOLBAS

 
 

STRUČNO VEĆEČETVRTOG RAZREDA

 

18.   

SNEŽANA TEŠIĆ

 

19.   

BRANKICA ŠIĐANSKI

 

20.   

MIRJANA ŠUPUT

 

21.   

SOFIJA BABIĆ

 

22.   

TAMARA KOZOMORA

 

23.   

IVANA ANDRIĆ

 
 

STRUČNO VEĆE SRPSKOG JEZIKA

 

24.   

SNEŽANA KECO

 

25.   

NADA JAĆIMOVIĆ

 

26.   

VERICA GAVRILOVIĆ 

 

27.   

JELENA LAZAREVIĆ  

 
 

STRUČNO VEĆE STRANIH JEZIKA

 

28.   

JELENA DIMOVSKI  

 

29.   

IVANKA LUTOVAC   

 

30.   

SNEŽANA KLJAKIĆ

 

31.   

TIJANA NOVAKOVIĆ

 

32.   

MILANA MIJATOV

 

33.   

MARIJANA VASIĆ

 

34.   

SLAĐANA ŠAGOVNOVIĆ

 

35.   

JELENA PJEVAC /NIKOLA MILOVANOVIĆ

 
 

STRUČNO VEĆE MATEMATIKE

 

36.   

JOVANKA SVRKOTA

 

37.   

IVANA NEDELJKOVIĆ

 

38.   

GORANA ŠERBIĆ GLUŠAC

 

39.   

MAJA (ILIĆ)/IVANA RADINKOVIĆ

 
 

STRUČNO VEĆE FIZIKE, HEMIJE, BIOLOGIJE

 

40.   

MARINA STOJANAC

 

41.   

DRAGOSLAVA PETLJANSKI–KOVAČEV

 

42.   

VIOLETA BOLIĆ TRIVUNOVIĆ

 

43.   

SONJA VELIMIROVIĆ

 

44.   

SLAĐANA ILIĆ PETROVIĆ

 
 

STRUČNO VEĆE ISTORIJA – GEOGRAFIJA

 

45.   

SLOBODAN  GRBIĆ

 

46.   

ALEKSANDAR ČIPLIĆ

 

47.   

BORISLAVA RADOVANOVIĆ

 

48.   

BILJANA JERINIĆ

 
 

STRUČNO VEĆE MUZIČKE I LIKOVNE KULTURE

 

49.   

BRANISLAVA MARAVIĆ

 

50.   

STOJAN DIMOVSKI

 

51.   

ZVONIMIR PUDELKA

 

52.   

BILJANA ORAVEC

 
 

STRUČNO VEĆE  INFORMATIKE I TEHNIČKOG OBRAZOVANJA

 

53.   

BORKO BRKIĆ

 

54.   

ANDRIJANA HRISTOV

 

55.   

RAMILA KOVAČEVIĆ

 

56.   

GORDANA MARČIĆEVIĆ  

 

57.   

MUNIR RAGEB AGA

 
 

STRUČNO VEĆE FIZIČKOG VASPITANJA

 

58.   

BRANISLAV TEŠIĆ

 

59.   

NEVENKA ARSENIĆ

 

60.   

MARIJANA ČOLAKOVIĆ

 
 

VERSKA NASTAVA I GRAĐANSKO VASPITANJE

 

61.   

MILJAN  KUČ

 
 

 STRUČNO VEĆE MATERNJEG JEZIKA SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE

 

62.   

ANA ZBUĆNOVIĆ

 

63.   

ROZALIJA  ŠIMUNOVIĆ

 
 

PRODUŽENI BORAVAK I JEDNOSMENSKI RAD

 

64.   

SVETLANA BLAGOJEVIĆ

 

65.   

NADEŽDA VOJNOVIĆ

 

66.   

NADEŽDA VASIĆ

 

67.   

NELA STIJEPOVIĆ

 

68.   

IVANA ŽIVADINOVIĆ

 

69.   

KRISTINA KOLAK

 

70.   

JOVANA PANTELIĆ

 

71.   

RELOTA BORIS 

 

72.   

LOVRIĆ DRAGANA/DANIJELA PEJIN

 

73.   

INA GAVRILOVIĆ

 

74.   

VLAOVIĆ PREDRAG

 
 

STRUČNA SLUŽBA – UPRAVA

 

75.   

STEVANOVIĆ GORAN-DIREKTOR

 

76.   

TRAJANOVSKI VESNA – POMOĆNIK DIREKTORA

 

77.   

RODIĆ BRANKO -PSIHOLOG

 

78.   

PETROVIĆ GORANA-PEDAGOG

 

79.   

OLGA BULATOVIĆ – PEDAGOG PRIPRAVNIK

 

80.   

ŠOVLJANSKI IVANA-BIBLIOTEKAR

 

 

Uvećaj font