СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

1.       

СЛАВИЦА МЕДИЋ

 

2.       

ЉИЉАНА АНДРЕЈИЋ

 

3.       

ИВАНА БУЛАТОВИЋ

 

4.       

БРАНКИЦА ЧУБРИЛО

 

5.       

АНДРИЈАНА РОВЧАНИН ДАНИЛОВИЋ

 

6.       

СВЕТЛАНА НИКОЛИЋ

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

 

7.       

НАДА ПРИЦА

 

8.       

ВАЛЕРИЈА ПОПОВИЋ

 

9.       

АЛЕКСАНДРА  ГОЛУБОВИЋ  

 

10.   

СЛАЂАНА ЈАНКОВИЋ  

 

11.   

МАРИЈА ПАНКОВИЋ  

 

12.   

АГНЕШ ЧОЛАК

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

 

13.   

ЗОРИЦА ЈОЧИН

 

14.   

ЈЕЛИЦА   МУНИЖАБА

 

15.   

МИЛАНА  ПРОДАНОВИЋ

 

16.   

ДРАГАНА JAНКОВ АЛАРГИЋ

 

17.   

ЈЕЛЕНА АНЂЕЛИЋ /  АНЂЕЛКА КОЛБАС

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

 

18.   

СНЕЖАНА ТЕШИЋ

 

19.   

БРАНКИЦА ШИЂАНСКИ

 

20.   

МИРЈАНА ШУПУТ

 

21.   

СОФИЈА БАБИЋ

 

22.   

ТАМАРА КОЗОМОРА

 

23.   

ИВАНА АНДРИЋ

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

 

24.   

СНЕЖАНА КЕЦО

 

25.   

НАДА ЈАЋИМОВИЋ

 

26.   

ВЕРИЦА ГАВРИЛОВИЋ 

 

27.   

ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ  

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

 

28.   

ЈЕЛЕНА ДИМОВСКИ  

 

29.   

ИВАНКА ЛУТОВАЦ   

 

30.   

СНЕЖАНА КЉАКИЋ

 

31.   

ТИЈАНА НОВАКОВИЋ

 

32.   

МИЛАНА МИЈАТОВ

 

33.   

МАРИЈАНА ВАСИЋ

 

34.   

СЛАЂАНА ШАГОВНОВИЋ

 

35.   

ЈЕЛЕНА ПЈЕВАЦ /НИКОЛА МИЛОВАНОВИЋ

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ

 

36.   

ЈОВАНКА СВРКОТА

 

37.   

ИВАНА НЕДЕЉКОВИЋ

 

38.   

ГОРАНА ШЕРБИЋ ГЛУШАЦ

 

39.   

МАЈА (ИЛИЋ)/ИВАНА РАДИНКОВИЋ

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИКЕ, ХЕМИЈЕ, БИОЛОГИЈЕ

 

40.   

МАРИНА СТОЈАНАЦ

 

41.   

ДРАГОСЛАВА ПЕТЉАНСКИ–КОВАЧЕВ

 

42.   

ВИОЛЕТА БОЛИЋ ТРИВУНОВИЋ

 

43.   

СОЊА ВЕЛИМИРОВИЋ

 

44.   

СЛАЂАНА ИЛИЋ ПЕТРОВИЋ

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ИСТОРИЈА – ГЕОГРАФИЈА

 

45.   

СЛОБОДАН  ГРБИЋ

 

46.   

АЛЕКСАНДАР ЧИПЛИЋ

 

47.   

БОРИСЛАВА РАДОВАНОВИЋ

 

48.   

БИЉАНА ЈЕРИНИЋ

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

 

49.   

БРАНИСЛАВА МАРАВИЋ

 

50.   

СТОЈАН ДИМОВСКИ

 

51.   

ЗВОНИМИР ПУДЕЛКА

 

52.   

БИЉАНА ОРАВЕЦ

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ  ИНФОРМАТИКЕ И ТЕХНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА

 

53.   

БОРКО БРКИЋ

 

54.   

АНДРИЈАНА ХРИСТОВ

 

55.   

РАМИЛА КОВАЧЕВИЋ

 

56.   

ГОРДАНА МАРЧИЋЕВИЋ  

 

57.   

МУНИР РАГЕБ АГА

 
 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

 

58.   

БРАНИСЛАВ ТЕШИЋ

 

59.   

НЕВЕНКА АРСЕНИЋ

 

60.   

МАРИЈАНА ЧОЛАКОВИЋ

 
 

ВЕРСКА НАСТАВА И ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

61.   

МИЉАН  КУЧ

 
 

 СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА СА ЕЛЕМЕНТИМА НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ

 

62.   

АНА ЗБУЋНОВИЋ

 

63.   

РОЗАЛИЈА  ШИМУНОВИЋ

 
 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК И ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

 

64.   

СВЕТЛАНА БЛАГОЈЕВИЋ

 

65.   

НАДЕЖДА ВОЈНОВИЋ

 

66.   

НАДЕЖДА ВАСИЋ

 

67.   

НЕЛА СТИЈЕПОВИЋ

 

68.   

ИВАНА ЖИВАДИНОВИЋ

 

69.   

КРИСТИНА КОЛАК

 

70.   

ЈОВАНА ПАНТЕЛИЋ

 

71.   

РЕЛОТА БОРИС 

 

72.   

ЛОВРИЋ ДРАГАНА/ДАНИЈЕЛА ПЕЈИН

 

73.   

ИНА ГАВРИЛОВИЋ

 

74.   

ВЛАОВИЋ ПРЕДРАГ

 
 

СТРУЧНА СЛУЖБА – УПРАВА

 

75.   

СТЕВАНОВИЋ ГОРАН-ДИРЕКТОР

 

76.   

ТРАЈАНОВСКИ ВЕСНА – ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

 

77.   

РОДИЋ БРАНКО -ПСИХОЛОГ

 

78.   

ПЕТРОВИЋ ГОРАНА-ПЕДАГОГ

 

79.   

ОЛГА БУЛАТОВИЋ – ПЕДАГОГ ПРИПРАВНИК

 

80.   

ШОВЉАНСКИ ИВАНА-БИБЛИОТЕКАР

 

 

Увећај фонт