У оквиру Пројекта „Подршка учењу деце избеглица и миграната кроз формално образовање у Републици Србији“ – УНИЦЕФ, ЦОП И МПНТР, у оквиру Клуба за учење реализована је Едукативна радионица одржана 31.05.2023. године.

Организатор и реализатор: педагог Горана Петровић, асистент у активности: Данијела Пејин – педагог приправник

Учесници: ученици од 3 до 8. разреда – ученици страни држављани руси и украјинци, као и остали заинтересовани ученици

Време трајања радионице:  90 минута

У спроведеној активности учествовало је укупно 20 ученика, од тога 3 ученика из Украјине, 9 ученика из Русије, 8 ученика из Србије.

Садржаји радионице су били разнолики: Асоцијације и разговор на тему учења, презентација и разговор о времену и простору за учење, радним навикама, затим тешкоће са којима се сусрећу током учења (концентрација и пажња), вежбама концентрације, важним корацима у учењу, а затим ученици су били подељени у четири хетегорене групе и сви су имали задатак да направе постер о учењу, тако што су наводили десет појмова о учењу, затим њихову дефиницију учења и прављење постера. Након активности подељене су им мотивационе картице, а затим освежење и ужина.

Циљ радионице је био да се ученици подстакну да стичу позитивну слику о учењу, разменњују искуства и мишљења о тешкоћама са којима се сусрећу током учења и на који начин их превазићи, затим да створе свој сопствени доживљај и искуство учења. Такође, ученици су се кроз радионицу међусобно упознавали, дружили и сарађивали.

Увећај фонт