Поводом Међународног дана толеранције и Светског дана дечијих права на састанку ВТ је реализована радионица „Толеранција и наша права“, на којој су ученици израдили два паноа. Такође, ученици 7/4 одељења су у групама израдили паное који су изложени у кутку ВТ. Затим, сваки члан ВТ је у свом одељењу презентовао на тему Толеранције.

Реализована је вршњачка едукација где ученици четвртог разреда реализују радионицу у одељењима трећег разреда. Ученици су уз помоћ педагога имали унапред припремљен сценарио, као и материјал неопходан за рад у одељењу. Израђен је инфографик о толеранцији и правима детета који је постављен на свим видним местима и главним пролазима у школи и испред учионица.

Наставник историје Слободан Грбић је реализовао едукацију на тему Волонтеризма. Након едукације деца су упозната са акцијом озелењавања у дворишту школе, која је реализована током месеца новембра, упозната са начином бриге о младим садницама, а затим и добила практичне савете о правилном начину наводњавања младих садница.

Увећај фонт