Чланови Вршњачког тима су током првог полугодишта школске 2023/2024. године вредно радили на развијању осећаја заједништва, другарства, културе комуникације, указивања на значај толеранције, пружање вршњачке подршке ученицима који долазе из других држава, превенције вршњачког (дигиталног насиља), заштите менталног здравља младих.

Активности које су реализоване су:

  1. Радионица „Ми заједно“, активирање Сандучета поверења
  2. Пано подршке ученицима 5.разреда и новопридошлим члановима 4.разреда
  3. Дигитално насиље – презентација и видео прилог (након састанка ученици уз подршку одељењских старешина у одељењима реализују вршњачку едукацију)
  4. Дани толеранције – интерактивни пано у Кутку Вршњачког тима,
  5. Учешће чланова у раду Зимске школе за стране држављане – израда поклон картица захвалности и учешће појединих чланова у активностима Зимске школе
  6. Учешће члана Вршњачког тима ученице Т.Т. 7/3 одељења на Обуци за малолетничку деликвенцију, Центар за социјални рад града Новог Сада
  7. Чланице ВТ и УП су добиле сертификат вршњачког едукатора учешћем на тренингу „Заједно смо јачи“ у организацији ПИН, израдили постер, самолепљиве стикере са симболиком толеранције и мира, добиле 4 одбојкашке лопте за школу. На састанку Вршњачког тима презентовале на тему менталног здравља на начин прилагођен узрасту.

У наредном периоду уз подршку руководиоца ВТ, планиране су различите активности, а чији ће покретачи бити управо чланови тима, затим обележавање значајних датума, и осталих активности предвиђених планом.

Горана Петровић, педагог школе и руководилац тима

Увећај фонт