Јавне набавке

Јавне набавке 2017

Јавне набавке 2017

  – План јавних набавки за 2017. годину – ЈН 01/2017 – Позив за подношење понуде – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем – ЈН 01/2017 – Конкурсна документација – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем – ЈН 01/2017 – Измене и допуне конкурсне

Јавне набавке 2016

Јавне набавке 2016

01. 06. 2016. Обавештење о закљученом уговору 04-ЈНМВД-2016 18. 05. 2016. Одлука о додлели уговора за 04-ЈНМВД-2016 11. 05. 2016. Конкурсна документација  – материјал за припремање хране за школску кухињу број јн: 04-ЈНМВД-2016 – Пречишћен текст I 11. 05. 2016. Обавештење о продужењу рока

Јавне набавке 2015

Јавне набавке 2015

  17.07.2015. Обавештење о закључном уговору електрична енергија 26.06.2015. Позив за подношење понуде 26.06.2015. Конкурсна документација – Електрична енергија 26.06.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке 04.06.2015. Обавештење о закључном уговору храна и пиће 08.04.2015. Позив за подношење понуде- Кухиња 08.04.2015. Конкурсна

Јавне набавке 2014

Јавне набавке 2014

  22.05.2014. Закључни уговор, материјал за припремање хране 28.03.2014. Позив за подношење понуде, материјал за припремање хране 28.03.2014.  Конкурсна документација, материјал за припремање хране 26.03.2014. Закључни уговор канцеларијски материјал 26.03.2014.  Закључни уговор хигијена 19.03.2014. Осигурање 06.03.2014. Oдговори 05.03.2014. Oдговори 28.02.2014. Конкурсна документација – Канцеларијски материјал и материјал

Јавне набавке 2013

Јавне набавке 2013

16.12.2013. Конкурсна документација бр.4471 16.12.2013. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 4472 02.12.2013. Обавештење о закључном уговору о јавној набавци бр. ЈНОП 2/2013 28.10.2013. Питања и одговори 25.10.2013. Питања и одговори 09.10.2013. Питања и одговори 02.10.2013. Позив за подношење понуде –