ОСНОВНА ШКОЛА

 

"ЈОВАН ПОПОВИЋ" Нови Сад, Раваничка 2

 

НАЈНОВИЈЕ 2014-2015

 

- Obavestenje za nastavnike-smanjenje opterecenja skolskih torbi. Кликни овде

- МАТЕРИЈАЛ И АНКЕТА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ВЕЗИ ЧАСА ПОСВЕЋЕНОГ СВЕТСКОМ ДАНУ СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА . Кликни овде

 

- ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ. Кликни овде

- ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ. Кликни овде

- Индивидуални контакти. Кликни овде

- Распоред писмених и контролних вежби од 2. до 8. разреда. Кликни >>>овде<<<

Напомена за распоред писмених и контролних вежби: у дну документа имате календар са распоредом недеља!

- Календар за школску 2014-2015. годину. Кликни >>>овде<<<

- Распоред часова, обе смене. Кликни овде

- СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. годину:

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

V РАЗРЕД

VI РАЗРЕД

VII РАЗРЕД

VIII РАЗРЕД

 

 

2013/2014:

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2013-2014. године. Кликни овде

- Правилник о похваљивању и награђивању. Кликни овде

- Статут школе. Кликни овде

- Чланови тима ѕа инклузију, безбедност, самовредновање и стручно усавршавање. Кликни >>>овде<<<

-Правилник о мерама, начину и поступку заштити и безбедности ученика. Кликни овде

-Правила понашања запослених, ученика, родитеља односно старатеља ученика и трећих лица. Кликни овде  

-Правилник о васпитним, васпитно-дисциплинским мерама, правној заштити и материјалној одговорности ученика. Кликни овде

-Правилник о мерилима и процедури за избор ученика генерације. Кликни овде

-Потврда за ученике. Кликни овде

 

 

 

 

 

Преузимања стара. Кликни овде