НАЈНОВИЈЕ 2015-2016

- Распоред часова, обе смене 2015-2016. Кликни овде

- Календар за школску 2015-2016. годину. Кликни >>>овде<<<

- Распоред индивидуалних контаката наставника. Кликни овде

- Распоред контролних задатака - други разред - трећи разред - четврти разред - пети разред - шести разред - седми разред - осми разред.

- Чланови тима ѕа инклузију, безбедност, самовредновање и стручно усавршавање. Кликни >>>овде<<<

- Распоред разредне наставе. Кликни овде

- Предметна настава и изборни предмети. Кликни овде

- Распоред часова 1-1 билингвално одељење и факултативна настава. Кликни овде

- Распоред часова 2-1 билингвално одељење и факултативна настава. Кликни овде

- Распоред часова 3-1 билингвално одељење и факултативна настава. Кликни овде

- СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. годину:

I РАЗРЕД

I РАЗРЕД ДВОЈЕЗИЧНА

II РАЗРЕД

II РАЗРЕД ДВОЈЕЗИЧНА

III РАЗРЕД

III РАЗРЕД ДВОЈЕЗИЧНА

IV РАЗРЕД

V РАЗРЕД

VI РАЗРЕД

VII РАЗРЕД

VIII РАЗРЕД

 

 

- Obavestenje za nastavnike-smanjenje opterecenja skolskih torbi. Кликни овде

- МАТЕРИЈАЛ И АНКЕТА ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ВЕЗИ ЧАСА ПОСВЕЋЕНОГ СВЕТСКОМ ДАНУ СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА . Кликни овде

- ПРАВИЛНИК О ДОДАТНОЈ ОБРАЗОВНОЈ, ЗДРАВСТВЕНОЈ И СОЦИЈАЛНОЈ ПОДРШЦИ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ. Кликни овде

- ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН, ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ И ВРЕДНОВАЊЕ. Кликни овде

- Календар за школску 2014-2015. годину. Кликни >>>овде<<<

 

2013/2014:

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2013-2014. године. Кликни овде

- Правилник о похваљивању и награђивању. Кликни овде

- Статут школе. Кликни овде

-Правилник о мерама, начину и поступку заштити и безбедности ученика. Кликни овде

-Правила понашања запослених, ученика, родитеља односно старатеља ученика и трећих лица. Кликни овде  

-Правилник о васпитним, васпитно-дисциплинским мерама, правној заштити и материјалној одговорности ученика. Кликни овде

-Правилник о мерилима и процедури за избор ученика генерације. Кликни овде

-Потврда за ученике. Кликни овде

Преузимања стара. Кликни овде