ОСНОВНА ШКОЛА

 

"ЈОВАН ПОПОВИЋ" Нови Сад, Раваничка 2

 

НАЈНОВИЈЕ 2013/2014:

- Распоред контролних задатака, ДОС. Кликни овде

- Радне недеље. Кликни овде

- Распоред контролних задатака, сви разреди. Кликни овде

- Распоред часова, обе смене. Кликни овде

- Распоред индивидуалних контаката наставника. Кликни овде

- Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 2013-2014. године. Кликни овде

- Правилник о похваљивању и награђивању. Кликни овде

- СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. годину:

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

V РАЗРЕД

VI РАЗРЕД

VII РАЗРЕД

VIII РАЗРЕД

ДОС 7

 

- Статут школе. Кликни овде

- Календар за школску 2013-2014. годину. Кликни >>>овде<<<

- Чланови тима ѕа инклузију, безбедност, самовредновање и стручно усавршавање. Кликни >>>овде<<<

- УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ. Кликни овде

- НОВИ КАТАЛОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА 2012/2013. И 2013/2014. ГОДИНУ НА АДРЕСИ:

http://katalog.zuov.rs/

-Правилник о мерама, начину и поступку заштити и безбедности ученика. Кликни овде

-Правила понашања запослених, ученика, родитеља односно старатеља ученика и трећих лица. Кликни овде  

-Правилник о васпитним, васпитно-дисциплинским мерама, правној заштити и материјалној одговорности ученика. Кликни овде

-Правилник о мерилима и процедури за избор ученика генерације. Кликни овде

-Потврда за ученике. Кликни овде

 

 

 

 

 

Преузимања стара. Кликни овде