ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

У ЧЕТВРТАК, 18.04.2019. настава ће бити скраћена и часови трају 30 мин а у петак

почиње  Пролећни школски распуст. Он се завршава у ЧЕТВРТАК, 02.05.2019.

Први наставни дан је петак, 03.05.2019. и часови су такође скраћени на 30 мин. Непарна смена је пре подне а парна поподне.

Наглашавамо да се почетак наставе враћа на редован режим и да први час у смени почиње у 08:00, односно у 14:00 часова од 06.05.2019., понедељак.

Субота, 04.05.2019. је наставни дан (понедељак) и часови трају 30 мин.

 

Скраћење наставе за четвртак, 18.04.2019. и за петак, 03.05.2019.:

ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА ЗА 18.04.2019. четвртак и 03.05.2019., петак

часови разредна настава предметна настава
1. 08:00-08:30 12:30-13:00
2. 08:35-09:05 13:05-13:35
велики одмор 20 минута
3. 09:25-9:55 13:55-14:25
4. 10:00-10:30 14:30-15:00
5. 10:35-11:05 15:05-15:35
6. надокнада 11:10-12:10 15:40-16:40

Скраћење наставе за 04.05.2019. , СУБОТА(распоред од понедељка)

ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА ЗА 04.05.2019., субота

часови разредна настава предметна настава
1. 08:00-08:30 12:00-12:30
2. 08:35-09:05 12:35-13:05
велики одмор 20 минута
3. 09:25-09:55 13:25-13:55
4. 10:00-10:30 14:00-14:30
5. 10:35-11:05 14:35-15:05
6. 11:10-11:40 15:10-15:40

За „Малу школу“ важи само скрађење наставе за суботу, 04.05.2019. Тада неће радити ни Продужени боравак .

Директор школе

Горан Стевановић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ