Јавне набавке 2019.

– ЈНМВ 3/2019 – Уговор – Набавка материјала за хигијену

– ЈНМВ 3/2019 – Одлука о додели уговора – Набавка материјала за хигијену

– ЈНМВ 3/2019 – Конкурсна документација – Набавка материјала за хигијену

– ЈНМВ 3/2019 – Позив за подношење понуда – Набавка материјала за хигијену

– ЈНМВ 2/209 –Одлука о додели уговора – Осигурање 2019

– ЈНМВ 2/2019 – Конкурсна документација – Осигурање 2019

– ЈНМВ 2/2019 – Позив на подношење понуда – Осигурање 2019

– ЈНМВ 1/2019 – Обавештење о заклученом уговору – Набавка елекгтричне енергије са потпуним снабдевањем

– ЈНМВ 1/2019 – Одлука о додели уговора –  Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем 

– ЈНМВ 1/2019 – Конкурсна документација –  Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем 

– ЈНМВ 1/2019 – Позив за подношење понуда – Набавка eлeктричне енергије са потпуним снабдевањем 

Измена Плана јавних набавки за 2019. годину

– План јавних набавки за 2019. годину

Јавне набавке 2019.