ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ

Петак, 15.02.2019. је празник, СРЕТЕЊЕ. То је ненаставни и нерадни дан.

Свим ученицима, њиховим породицама и запопсленима у школи честитамо празик!

Управа школе

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ