ЧАРОЛИЈА ВОДЕ-ПИТКА ВОДА НОВОСАДСКА

ЧАРОЛИЈА ВОДЕ – ПИТКА ВОДА НОВОСАДСКА

Oд 12.-16.новембра ЈКП „Водовод и канализација“ спровела је пројекат „Чаролија воде-питка вода новосадска“ на двочасу у свим одељењима 3. разреда.

Деца су упозната са значајем воде, као о производу који је еколошки и здравствено исправан.

На првом часу је одржано предавање о томе колико је вода важна, који су начини на које може да се уштеди, прилагођена прича о преради и дистрибуцији воде у новосадском водоводу.

На другом часу одржане су разне занимљиве радионице. Кроз те игре деца су у тимском раду применила нова знања, а истовремено
су показала и своје креативне способности и вештине.

Учитељица Б.Шиђански

ЧАРОЛИЈА ВОДЕ-ПИТКА ВОДА НОВОСАДСКА