РАДНА СУБОТА 17. 11. 2018. ГОДИНЕ, СПОРТСКИ ДАН

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ 2018.

 

Поводом прославе Дана школе организоваће се различите активности током следеће седмице.

Приредба поводом обележавања Дана школе је заказана за 19.11.2018., понедељак, у 17:00.

Meсто oдржавањa je СПЕНС, Aмфитеатар на првом спрату.

Приредби треба да присуствују председници одељенских заједница.

 

У суботу, 17. 11 .2018. је радни дан за све запослене и оријентисан је на спортске активности.

Oбавезу имају ученици и наставници. Носиоци догађаја су одељенске старешине, наставници физичког васпитања и наставници из школског спорта.

 

ПРОГРАМ

 

Ученице мешовито, узраст од 5. до 8. разреда

ПЛЕСНА АКТИВНОСТ – проф. Романа Милишић

 

Ученици 7. и 8. разреда

ИГРА ТРОЈКИ такмичење из  кошарке. У тој игри ће учествовати и наставници који треба да се пријаве в.д. директору школе Горану Стевановићу.

 

Ученице и ученици 5/6. разреда

СТОНИ ТЕНИС – проф. Невенка Арсенић и проф.Немања Капетановић из школског спорта

Ученице и ученици 3. и 4. разреда

АТЛЕТСКИ ПЕТОБОЈ – Потребно је да председници Стручних већа разредне наставе одаберу 12 ученика и то 6 ученица и 6 ученика за ову активност. Судиће 10 ученика осмог разреда (5 м и 5 ж)-

мр Ана Шобот, проф. Романа Милишић, проф. МаријанаЧолаковић, проф. Софија Бабић

 

Ученице и ученици 1. и 2. разреда

ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ – ОС 1. и 2. разреда и проф. Иван Стојиљковић из школског спорта

 

*** Сви ученици се пријављују својим одељенским старешинама и наставницима физичког васпитања.

*** Сви наставници предметне и разредне наставе који не учествују у припремању школске приредбе, изложбе и  наведених активности, имају обавезу да присуствују и помогну у догађајима у суботу од 8:30 до 11:00.

                                                                                                                      Управа школе

 

 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”

 

САТНИЦА

 

8:30

ПЛЕСНА АКТИВНОСТ  – ХОЛ ШКОЛЕ        
ученице од 5. до 8. разреда  Романа Милишић

ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ  – МАЛА ШКОЛА    
1. и 2. разред   Учитељице, ОС
 Иван Стојиљковић   

ИЗЛОЖБА РАДОВА    – МАЛА ШКОЛА     
1. и 2. разред Учитељице, ОС

ИЗЛОЖБА РАДОВА  – ВЕЛИКА ШКОЛА  мали хол
 Стојан Димовски

 

8:45

ИГРА ТРОЈКИ – ВЕЛИКА САЛА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ    Невенка Арсенић

7.   и 8. разред
Маријана Чолаковић

 

9:30

СТОНИ ТЕНИС – САЛА ЗА РИТМИКУ
5.и 6. разред
Немања Капетановић
Невенка Арсенић

 

9:30

АТЛЕТСКИ ПЕТОБОЈ   – СПОРТСКИ ТЕРЕНИ ШКОЛЕ
Горан Стевановић

3. и 4. разред
Aна Шобот
Маријана Чолаковић
Романа Милишић
Софија Бабић

Дежурни наставници су по распореду од понедељка.

            Управа Школе

РАДНА СУБОТА 17. 11. 2018. ГОДИНЕ, СПОРТСКИ ДАН