РАСПОРЕДИ ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ ПО ПРЕДМЕТИМА

ХОР И ОРКЕСТАР – БРАНИСЛАВА МАРАВИЋ

ХОР И ОРКЕСТАР – БИЉАНА ОРАВЕЦ

ИНФОРМАТИКА – ГОРДАНА МАРЧИЋЕВИЋ

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК – РОЗАЛИЈА ШИМУНОВИЋ

ШАХ – СЛОБОДАН ГРБИЋ

СЛОВАЧКИ – ЈЕЗИК ВЈЕРА ФЕДЕЛ

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ – АЛЕКСАНДАР М. ЧИПЛИЋ

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ – ЈЕЛЕНА ЛАЗАРЕВИЋ

РУСКИ ЈЕЗИК – СМИЉАНА МИТРОВИЋ

ВЕРСКА НАСТАВА – ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС- БОЈАН ПЕНО

РАСПОРЕДИ ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ ПО ПРЕДМЕТИМА