ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Обавештавају се родитељи и ученици да су сви бесплатни уџбеници стигли у школу и подељени ученицима. Као и сваке године Министарство просвете, науке и технолошког развоја не испоручује уџбенике за следеће предмете: ликовна и музичка култура, техника и технологија, информатика и други страни језик. Ове уџбенике родитељи сами набављају.

Напомена:
Ове школске године дошло је до грешке у испоруци за 5.разред, те су ученици добили Немачки језик (радну свеску и уџбеник), иако нису требали, а нису добили радну свеску из Српског језика. Важно је напоменути да родитељи овим нису оштећени.

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ