ОСНОВНОШКОЛЦИ НА НАСТАВИ НА ДЕПАРТМАНУ ЗА ИНЖИЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ученици II5 разреда, Основне школе ,,Јован Поповић“, присуствовали су 26. априла 2018.године, ванучионичкој настави из предмета Чувари природе на Департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, ФТН- а. Уз помоћ наставника и сарадника Департмана и учитељице Софије Бабић, ђаци су уз демонстрације научили шта је ерозија земљишта и коју улогу имају биљке у њеној превенцији. Затим су научили  основе филтрације, самостално правили филтере за воду и урадили филтрацију загађене воде. Такође су научили и основе сепарације комуналног отпада, као и о њеном значају за процес рециклаже, а сам процес су вежбали на  ,,Рециклажном полигону“. Посета је завршена мерењем буке и доделом ,,медаља“ Чувара природе, уз жељу ђака да се оваква ванучионичка настава у   будуће што чешће реализује на Департману. 

ОСНОВНОШКОЛЦИ НА НАСТАВИ НА ДЕПАРТМАНУ ЗА ИНЖИЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ