ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ O ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ

 

⮚ Ученици осмог разреда ће дана 13 и 14. 04. 2018. (петак и субота) радити пробни завршни тест и то:

13. 04.2018. (петак):

 • у времену 12.00-14.00 часова пробни тест из математике

14.04. 2018.(субота):

 • у времену 9.00-11.00 часова пробни тест из српског језика
 • у времену 11.30-13.30 часова комбиновани тест

 

Напомена:

⮚ ученици морају бити у ђачком холу 20 минута пре почетка сваког теста, биће прозивани, а затим и спроведени у учионице од стране дежурних наставника

 • пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом;
 • на пробном испиту ученици ће имати прилику да на непознатим задацима провере своје знање у одређеној области предмета;
 • на пробном испиту ученици ће анонимно попуњавати упитник;
 • резултати са завршног испита се не претварају у оцене ученика и не служе за оцењивање ученика;
 • резултате са завршног испита наставници треба да користе у планирању активности за припремање ученика за завршни испит;
 • ученици ће у два дана радити три теста (13. априла 2018 – тест из математике, након чега ученици анонимно попуњавају упитник, 14. априла 2018 – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест, са паузом од пола сата између два двосатна термина).

Напомена:
Изузетно, у складу с потребама појединих ученика који су били спречени да приступе испиту, школа може одредити додатни термин у току прве седмице након пробног тестирања.

На пробно тестирање ученици доносе:

 • за српски језик и комбиновани тест: графитну оловку, хемијску оловку и гумицу
 • за математику: графитну оловку, хемијску оловку и гумицу, троугао, шестар и лењир
 • ђачку књижицу
 • пожељно је да понесу више хемијких оловки.
 • Не сме се унети у учионице следеће: налив перо, „пиши-бриши” оловке, калкулатор, мобилни телефон.
 • Од личних ствари ученици могу у учионице унети флашицу са водом.
 • Ученици у холу школе треба да буду  20 минута пре почетка теста, биће прозивани, а затим и спроведени у учионице од стране дежурних наставника
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ O ПРОБНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ