ПРОГРАМ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 25.03.2018. ГОДИНЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

ОШ „Јован Поповић “

Раваничка 2

Нови Сад

 

Сатница такмичења

 

Поштовани, 

Овим Вам прослеђујемо Програм окружног такмичења из страних језика, које ће се одржати дана 25.03.2018. године у нашој школи.

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА

Недеља, 25.03.2018. године

12:15-12:30 – Долазак, пријем и смештај такмичара, наставника и чланова комисија

12:30-12:45 – Упутства наставницима и члановима комисија 

12:45-13:00 – Провера идентитета такмичара и упознавање ученика са правилима која се односе на прописано урађен писмени део такмичења ( дежурни наставници у учионици). Напомена: ученици обавезно да понесу ђачке књижице и изјаве о сагласности родитеља. 
Уколико ученик нема са собом идентификациони документ, наставник-пратилац је дужан да писаном и потписаном изјавом гарантује његов идентитет. Наставници пратиоци су дужни да имају списак планираних ученика потписан од стране председника стручног већа и од стране директора.

13:00 – 14:05– Израда два теста- сукцесивно без паузе

14:15-16:00 – Пауза за учеснике такмичења, рад комисије на прегледању задатака, дешифровање и припрема прелиминарне ранг листе 

16:15- 16:45 – Објављивање прелиминарних резултата;

16:45 – 17:45  Увид у тестове и жалбе (искључиво наставници који су довели ученике на такмичење)

18:00 – Коначни резултати;

Молимо Вас да попуните и изјаву о сагласности објављивања резултата, коју вам достављамо у прилогу.

Желимо вам успех на такмичењу.

 

в.д. директор школе

 Милан Татић

СКИНИТЕ ИЗЈАВУ (Изјава родитеља о објави резултата)

ПРОГРАМ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА, КОЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ДАНА 25.03.2018. ГОДИНЕ У НАШОЈ ШКОЛИ