Тим за заштиту деце и ученика

2015-2016
– Чланови тима и упутство. Кликни
– Програм заштите Тима. Кликни
– Програм заштите ученика од насиља – презентација. Кликни

27.12.2013.
Програм заштите 2013-2014. Кликни овде

16.01.2012.
– Измене и допуне правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика. Кликни овде
– Правила понашања запослених, ученика, родитеља односно старатеља ученика и трећих лица. Кликни овде

15.12.2011.
– Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања. Кликни
– Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у Образовано-васпитним установама. Кликни
– Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља злостављања и занемаривања у Образовано-васпитним установама. Кликни
– Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање. Кликни

07.12.2011.
– Презентација. Кликни >>>овде<<<
– Програм заштите. Кликни >>>овде<<<

Тим за заштиту деце и ученика