Month: децембар 2013

Јавне набавке 2013

Јавне набавке 2013

16.12.2013. Конкурсна документација бр.4471 16.12.2013. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 4472 02.12.2013. Обавештење о закључном уговору о јавној набавци бр. ЈНОП 2/2013 28.10.2013. Питања и одговори 25.10.2013. Питања и одговори 09.10.2013. Питања и одговори 02.10.2013. Позив за подношење понуде –