ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЕСТО

1.          

ЉиљанаВлаовић

Секретар

2.          

ЖивкаЂукелић

Финансијско-административни радник

3.          

Николина Лазић

Шеф рачуноводства

4.          

Радмила Дракулић

Радник за одржавање хигијене – спремачица 50%, административно финансијски радник 50%

5.          

Гордана Јаковљевић

Кувар – посластичар

6.          

Татјана Шпанић

Сервирка

7.          

Бранка Мариновић

Сервирка

8.          

Мирко Черевицки

Домар

9.          

Владислав Ђуровка

Домар

10.      

Слободанка Поповић – на боловању

Радник за одржавање хигијене – спремачица

11.      

Драгица Давидовић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

12.      

Марина Добријевић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

13.      

Маја Ландуп

Радник за одржавање хигијене – спремачица

14.      

Ињац Миланка

Радник за одржавање хигијене –спремачица

замена

15.      

Љубица Живковић

 

Радник за одржавање хигијене – спремачица

 

16.      

Нена Кујунџић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

17.      

Верица Нешић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

18.      

Јосип Лазар

Радник за одржавање хигијене

19.      

Марица Ковачевић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

20.      

Бранка Весковић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

21.      

Бисерка Петковић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

22.      

Анита Бајић

Радник за одржавање хигијене – спремачица – замена

23.      

Рада Гузијан

Радник за одржавање хигијене – спремачица – замена

24.      

Снежана Петровић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

25.      

Ивић Жељко

Радник за одржавање хигијене – спремач