ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

РЕД. БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЕСТО

75.         

Љиљана Влаовић

Секретар

76.         

Надица Вишковић

Шеф рачуноводства

77.         

Живка Ђукелић

Финансијско-административни радник

78.         

Радмила Дракулић

Финансијско-административни радник

79.         

Гордана Јаковљевић

Кувар – посластичар

80.         

Татјана Шпанић

Сервирка

81.         

Бранка Мариновић

Сервирка

82.         

Мирко Черевицки

Домар

83.         

Владислав Ђуровка

Домар

84.     

Слободанка Поповић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

85.     

Драгица Давидовић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

86.     

Марина Добријевић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

87.     

Весна Сремац

Радник за одржавање хигијене – спремачица

88.     

Љубица Живковић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

89.     

Нена Кујунџић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

90.     

Верица Нешић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

91.     

Недељка Станишљевић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

92.     

Јосип Лазар

Радник за одржавање хигијене

93.     

Марица Ковачевић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

94.     

Бранка Весковић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

95.     

Бисерка Петковић

Радник за одржавање хигијене – спремачица

96.     

Анита Бајић

Радник за одржавање хигијене – спремачица – замена

97.     

Рада Гузијан

Радник за одржавање хигијене – спремачица – замена

98.     

Младенка Мићић

Радник за одржавање хигијене – спремачица (породиљско)

99.     

Весна Секулић

Радник за одржавање хигијене – спремачица (одржавање трудноће)

100.     

Мира Станков

Радник за одржавање хигијене – спремачица – замена

101.     

Кристина Харачић

Радник за одржавање хигијене – спремачица – замена

102.     

Ранка Новаковић 

замена