Наставници

Р.БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЕСТО

1.          

Горан Стевановић

в. д. директор установе

2.          

мр Ана Шобот

Помоћник директора

Наставник физичког васпитања

3.          

Бранко Родић

Психолог

4.          

Горана Петровић

Педагог

5.          

Ивана Шовљански

Библиотекар

6.          

мр Нада Јаћимовић

Наставник српског језика

7.          

Верица Гавриловић

Наставник српског језика

8.          

Снежана Кецо

Наставник српског језика

9.          

Јелена Лазаревић

Наставник српског језика

10.      

Иванка Лутовац

Наставник енглеског језика

11.      

Јелена Димовски

Наставник енглеског језика

12.      

Тамара Милошевић

Наставник енглеског језика

13.      

Снежана Кљакић

Наставник енглеског језика

14.      

Слађана Шаговновић

Наставник немачког језика (боловање)

15.      

Виолета Нинковић

Наставник немачког језика

16.      

Вјера Федел

 

Матерњи језик и/или говор са елементима националне културе – словачки језик

17.      

Розалија Шимуновић

Матерњи језик и/или говор са елементима националне културе – мађарски језик

18.      

Верица Протић

Наставник руског језика

19.      

Стојан Димовски

Наставник ликовне културе

20.      

Бранислава Маравић

Наставник музичке културе

21.      

Биљана Оравец

Наставник музичке културе

22.      

Гордана Чонкић

Наставник историје

23.      

АлександарЧиплић

Наставник историје

Наставник грађанског васпитања

24.      

мр Борислава Радовановић

Наставник географије

Наставник грађанског васпитања

25.      

БиљанаЈеринић

Наставник географије

Наставник грађанског васпитања

26.      

Драгослава Петљански Ковачев

Наставник физике

27.      

Слађана Илић Петровић

Наставник физике

28.      

Горана Шербић Глушац

Наставник математике

29.      

Ана Радић

Наставник математике

30.      

Јованка Свркота

Наставник математике

31.      

Ивана Недељковић

Наставник математике

32.      

др Виолета БолићТривуновић

Наставник биологије

33.      

Вујадин Здравковић

Наставник биологије

34.      

Соња Велимировић

Наставник хемије

35.      

Радмила Ковачевић

Наставник техничког образовања

36.      

Андријана Христов

Наставник техничког образовања

Наставник технике и технологијe

37.      

БоркоБркић

Наставник техничког образовања

Наставник технике и технологије

38.      

Маријана Чолаковић

Наставник физичког васпитања

39.      

Романа Милишић

Наставник физичког васпитања

40.      

Невенка Арсенић

Наставник физичког васпитања

41.      

Гордана Марчићевић

Наставник информатике

42.      

Бојан Пено

Наставник верске наставе

43.      

Слободан Грбић

Наставник шаха

44.      

Ина Гавриловић

Наставник разредне наставе

45.      

Јелица Мунижаба

Наставник разредне наставе

46.      

Милана Продановић

Наставник разредне наставе

47.      

Драгана Јанков Аларгић

Наставник разредне наставе

48.      

Надежда Војновић

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

49.      

СнежанаТешић

Наставник разредне наставе

50.      

Бранкица Шиђански

Наставник разредне наставе

51.      

Мирјана Шупут

Наставник разредне наставе

52.      

Софија Бабић

Наставник разредне наставе

53.      

Марија Панковић

Наставник разредне наставе

54.      

Зорица Јочин

Наставник разредне наставе

55.      

СлавицаМедић

Наставник разредне наставе

56.      

ЉиљанаАндрејић

Наставник разредне наставе

57.      

Ивана Булатовић

Наставник разредне наставе

58.      

Бранкица Чубрило

Наставник разредне наставе

59.      

мр Валерија Поповић

Наставник разредне наставе

60.      

НадаПрица

Наставник разредне наставе

61.      

Александра Голубовић

Наставник разредне наставе

62.      

Слађана Јанковић

Наставник разредне наставе

63.      

Јелена Анђелић

Наставник разредне наставе

64.      

Гордана Миличковић

Наставник разредне наставе

65.      

(Биљана Грујин)

(Наставник разредне наставе у продуженом боравку)

66.      

Тамара Козомора

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

67.      

Надежда Васић

Наставник разредне наставе у продуженом боравку