Наставници

РЕД. БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАДНО МЕСТО

1.         

MSc Milan Tatić

в. д. директор установе

2.         

мр Ана Шобот

Помоћник директора

Наставник физичког васпитања

3.         

Бранко Родић

Психолог

4.         

Горана Петровић

Педагог (на породиљском)

5.         

Весна Трајановски

Педагог (замена)

6.         

Ивана Шовљански

Библиотекар

7.         

мр Нада Јаћимовић

Наставник српског језика

8.         

Верица Гавриловић

Наставник српског језика

9.         

Снежана Кецо

Наставник српског језика

10.     

Јелена Лазаревић

Наставник српског језика

11.     

Иванка Лутовац

Наставник енглеског језика

12.     

Јелена Димовски

Наставник енглеског језика

13.     

Снежана Кљакић

Наставник енглеског језика

14.     

Тамара Милошевић

Наставник енглеског језика

15.     

Розалија Шимуновић

Матерњи језик и/или говор са елементима националне културе – мађарски језик

16.     

Вјера Федел

Матерњи језик и/или говор са елементима националне културе – словачки језик

17.     

Виолета Нинковић

Наставник немачког језика

18.     

Слађана Шаговновић

Наставник немачког језика (боловање)

19.     

Анн-Марие Рнић

Наставник немачког језика (замена)

20.     

Верица Протић

Наставник руског језика

21.     

Стојан Димовски

Наставник ликовне културе

22.     

Тања Маравић

Наставник предмета Цртање, сликање и вајање

23.     

Весна Лисица Рупић

Наставник ликовне културе

24.     

Бранислава Маравић

Наставник музичке културе

25.     

Биљана Оравец

Наставник музичке културе

26.     

Гордана Чонкић

Наставник историје

27.     

Александар Чиплић

Наставник историје

Наставник грађанског васпитања

28.     

мр Борислава Радовановић

Наставник географије

Наставник грађанског васпитања

29.     

Биљана Јеринић

Наставник географије

Наставник грађанског васпитања

30.     

Драгослава Петљански Ковачев

Наставник физике

31.     

Слађана Илић Петровић

Наставник физике

32.     

Горана Шербић Глушац

Наставник математике

33.     

Ана Радић

Наставник математике

34.     

Маја Илић

Наставник математике

35.     

Јованка Свркота

Наставник математике

36.     

Jелена Станојевић

Наставник математике

37.     

др Виолета Болић Тривуновић

Наставник биологије

38.     

Вујадин Здравковић

Наставник биологије

39.     

Соња Велимировић

Наставник хемије

40.     

Радмила Ковачевић

Наставник техничког образовања

41.     

Андријана Христов

Наставник техничког образовања

Наставник технике и технологијe

42.     

Борко Бркић

Наставник техничког образовања

Наставник технике и технологије

43.     

мрЉубомир Почек

Наставник физичког васпитања

44.     

Романа Милишић

Наставник физичког васпитања

45.     

Невенка Арсенић

Наставник физичког васпитања

46.     

Гордана Марчићевић

Наставник информатике

47.     

Бојан Пено

Наставник верске наставе

48.     

Јелена Жутић

Наставник верске наставе (породиљско)

49.     

Давид Бајац

Наставник верске наставе (замена)

50.     

Слободан Грбић

Наставник грађанског васпитања

51.     

Тамара Козомора

Наставник разредне наставе (одржавање трудноће)

52.     

Ина Гавриловић

Наставник разредне наставе (замена)

53.     

Јелица Мунижаба

Наставник разредне наставе

54.     

Милана Продановић

Наставник разредне наставе

55.     

Драгана Јанков Аларгић

Наставник разредне наставе

56.     

Надежда Војновић

Наставник разредне наставе

57.     

Снежана Тешић

Наставник разредне наставе

58.     

Бранкица Шиђански

Наставник разредне наставе

59.     

Мирјана Шупут

Наставник разредне наставе

60.     

Софија Бабић

Наставник разредне наставе

61.     

Јелена Вукосављевић

Наставник разредне наставе

62.     

Славица Медић

Наставник разредне наставе

63.     

Љиљана Андрејић

Наставник разредне наставе

64.     

Ивана Булатовић

Наставник разредне наставе

 

65.     

Бранкица Чубрило

Наставник разредне наставе

66.     

мр Валерија Поповић

Наставник разредне наставе

67.     

Нада Прица

Наставник разредне наставе

68.     

Александра Голубовић

Наставник разредне наставе

69.     

Слађана Јанковић

Наставник разредне наставе

70.     

Светлана Благојевић

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

71.     

Ивана Савић

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

72.     

Долорес Болманац

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

73.     

Биљана Грујин

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

74.     

Надежда Васић

Наставник разредне наставе у продуженом боравку

Радници плаћени по пројекту НИС:
– ЉУДМИЛА ПРГОМЕЉА
–МАРИНА МИТИЋ