Контакт

Велика школа
Адреса: Раваничка 2
Телефон: 021/450-656

Мала школа: 021/455-062
Адреса: др Илије Ђуричића 2
Факс: 021/450-833

e-mail: jpopovicns [manki] yahoo [tacka] com

Секретаријат школе
ради сваким даном од 10-12 часова
где можете добити благовремене информације